สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนตะวันออก พระธรรมราชานุวัตร
รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีสนามหลวง

ปี พ.ศ.๒๕๖๗ภาค ๘

จังหวัด
หนองบัวลำภู
จังหวัด
อุดรธานี
จังหวัด
เลย
จังหวัด
หนองคาย
จังหวัด
สกลนคร
จังหวัด
บึงกาฬ
ภาค ๙

จังหวัด
ขอนแก่น
จังหวัด
มหาสารคาม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ภาค ๑๐

จังหวัด
ศรีสะเกษ
จังหวัด
อุบลราชธานี
จังหวัด
ยโสธร
จังหวัด
อำนาจเจริญ
จังหวัด
นครพนม
จังหวัด
มุกดาหาร
ภาค ๑๑

จังหวัด
นครราชสีมา
จังหวัด
บุรีรัมย์
จังหวัด
สุรินทร์
จังหวัด
ชัยภูมิ
ภาค ๑๒

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จังหวัด
ปราจีนบุรี
จังหวัด
นครนายก
จังหวัด
สระแก้ว