สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนตะวันออก พระธรรมราชานุวัตร

เกี่ยวกับระบบ

พระบาลี.com

พระบาลี.com
ระบบตรวจเช็ครายชื่อลงสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาและข้อมูลประกาศผลสอบบาลีตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค ป.ธ.9 แบบออนไลน์

พระบาลี.com
พัฒนาขึ้นสำหรับคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 8-12) โดยความดำริของพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 10 รองแม่กองบาลีสนามหลวงหนตะวันออก

ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะภาค 8-12 สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดในภาค 8- 12

สำหรับผู้ลงชื่อสมัครสอบบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาในแต่ละปี สามารถตรวจเช็ครายชื่อ ฉายา นามสกุล ข้อมูลประโยคเดิม หากข้อมูลส่วนใดไม่ครบถ้วน ให้รีบแจ้งแก้ไขไปยังเจ้าสำนักเรียน/สำนักเรียนคณะจังหวัดของตนได้ทันที

เสนอแนะ ปรึกษา ระบบเว็บพระบาลี สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง หนตะวันออก
คลิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม