สำนักงานรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหนตะวันออก พระธรรมราชานุวัตร
ข่าว

ข่าว

ข่าว
นิมนต์/เรียนเชิญ ผู้สมัครสอบบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา ภาค 8 9 10 11 12 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเพื่อความถูกต้องของผู้สมัครสอบ


รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีสนามหลวง

ดูทั้งหมด
ภาค ๘

จังหวัด
หนองบัวลำภู
จังหวัด
อุดรธานี
จังหวัด
เลย
จังหวัด
หนองคาย
จังหวัด
สกลนคร
จังหวัด
บึงกาฬ
ภาค ๙

จังหวัด
ขอนแก่น
จังหวัด
มหาสารคาม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ภาค ๑๐

จังหวัด
ศรีสะเกษ
จังหวัด
อุบลราชธานี
จังหวัด
ยโสธร
จังหวัด
อำนาจเจริญ
จังหวัด
นครพนม
จังหวัด
มุกดาหาร
ภาค ๑๑

จังหวัด
นครราชสีมา
จังหวัด
บุรีรัมย์
จังหวัด
สุรินทร์
จังหวัด
ชัยภูมิ
ภาค ๑๒

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จังหวัด
ปราจีนบุรี
จังหวัด
นครนายก
จังหวัด
สระแก้ว
รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา

ดูทั้งหมด
ภาค ๘

จังหวัด
หนองบัวลำภู
จังหวัด
อุดรธานี
จังหวัด
เลย
จังหวัด
หนองคาย
จังหวัด
สกลนคร
จังหวัด
บึงกาฬ
ภาค ๙

จังหวัด
ขอนแก่น
จังหวัด
มหาสารคาม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ภาค ๑๐

จังหวัด
ศรีสะเกษ
จังหวัด
อุบลราชธานี
จังหวัด
ยโสธร
จังหวัด
อำนาจเจริญ
จังหวัด
นครพนม
จังหวัด
มุกดาหาร
ภาค ๑๑

จังหวัด
นครราชสีมา
จังหวัด
บุรีรัมย์
จังหวัด
สุรินทร์
จังหวัด
ชัยภูมิ
ภาค ๑๒

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จังหวัด
ปราจีนบุรี
จังหวัด
นครนายก
จังหวัด
สระแก้ว
วิดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ
ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔